Płuca i klatka piersiowa

Czy dodanie chemioterapii do ozymertynibu zmieni standard leczenia zaawansowanego NDRP z mutacją EGFR?

Podczas Światowej Konferencji na temat Raka Płuca (WCLC), która odbyła się w Singapurze zaprezentowano wyniki badania FLAURA2. Terapia łączona ozymertynib z chemioterapią uzyskuje istotną statystycznie i klinicznie poprawę przeżycia wolnego do progresji wśród pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NDRP) z mutacją w genie EGFR.

Ozymertynib z chemioterapią poprawia aktualny standard opieki

Wyniki badania III fazy FLAURA2 wykazały wyższy odsetek odpowiedzi i dłuższe przeżycie wolne od progresji (PFS) w przypadku stosowania ozymertynibu w skojarzeniu z chemioterapią zawierającą platynę i pemetreksed.

Do badania FLAURA2 (id ClinicalTrials.gov: NCT04035486 ) włączono pacjentów z zaawansowanym NDRP z mutacją EGFR, którzy nie byli wcześniej leczeni z powodu zaawansowanej choroby. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej ozymertynib w skojarzeniu z chemioterapią (276 leczonych) lub sam ozymertynib (275 leczonych). 

Pacjenci otrzymywali ozymertynib (80 mg raz na dobę) w skojarzeniu z pemetreksedem (500 mg/m2 w 1. dniu) i cisplatyną (75 mg/m2 w 1. dniu) lub karboplatyną (AUC 5 w 1. dniu) co 3 tygodnie przez 4 cykle, lub ozymertynib w monoterapii (80 mg raz na dobę). Następnie prowadzono leczenie podtrzymujące w postaci codziennego ozymertynibu i pemetreksedu co 3 tygodnie lub codziennie samego ozymertynibu aż do progresji lub przerwania leczenia.

Wskaźnik obiektywnej odpowiedzi wyniósł 83% w grupie otrzymującej ozymertynib z chemioterapią i 76% w grupie otrzymującej sam ozymertynib. Mediana czasu trwania odpowiedzi wyniosła odpowiednio 24,0 i 15,3 miesiąca.

Według oceny badaczy mediana PFS wyniosła 25,5 miesiąca w grupie otrzymującej ozymertynib z chemioterapią i 16,7 miesiąca w grupie otrzymującej ozymertynib w monoterapii (współczynnik ryzyka [HR] 0,62; 95% CI, 0,49-0,79; p < 0,0001). Odsetek PFS po 1 roku wyniósł 80% w ramieniu leczenia skojarzonego i 66% w ramieniu monoterapii. Odsetek 2-letniego PFS wyniósł odpowiednio 57% i 41%.

ozymertynib

Zdaniem Pasi Janne, onkologa z Dana Farber Cancer Institute w Bostonie, który jest głównym badaczem. Korzyści w zakresie PFS w przypadku ozymertynibu i chemioterapii były spójne we wszystkich wcześniej zdefiniowanych podgrupach.

Lepiej leczone przerzuty do mózgu

To na co zwrócił uwagę Pasi Janne, to znacząca korzyść z terapii złożonej wśród pacjentów z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Mediana PFS w tej podgrupie wyniosła 24,9 miesiąca u chorych otrzymujących leczenie skojarzone i 13,8 miesiąca w grupie otrzymującej monoterapię (HR, 0,47; 95% CI, 0,33-0,66).

PFS przerzuty do mózgu

Dr Janne zauważył również, że dane dotyczące drugiego PFS (PFS2) i całkowitego przeżycia (OS) były niedojrzałe. Jednakże mediana PFS2 wyniosła 30,6 miesiąca w grupie otrzymującej leczenie skojarzone i 27,8 miesiąca w grupie otrzymującej monoterapię (HR, 0,70; 95% CI, 0,52-0,93; P = 0,0132). W żadnym z ramion nie osiągnięto mediany OS (HR, 0,90; 95% CI, 0,65-1,24; P = 0,5238)

Bezpieczeństwo leczenia

Częstość występowania zdarzeń niepożądanych (AE) prawdopodobnie związanych z leczeniem wyniosła 97% w grupie otrzymującej leczenie skojarzone i 88% w grupie otrzymującej monoterapię. Częstość działań niepożądanych stopnia 3. lub wyższego, które prawdopodobnie były związane z leczeniem, wynosiła odpowiednio 53% i 11%.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi w grupie otrzymującej leczenie skojarzone były niedokrwistość, biegunka, nudności i neutropenia. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi w grupie otrzymującej monoterapię były biegunka, zanokcica, suchość skóry i wysypka. Częstość występowania śródmiąższowej choroby płuc wynosiła 3% w grupie otrzymującej leczenie skojarzone i 4% w grupie otrzymującej monoterapię.

Na podstawie tych wyników dr Janne stwierdził, że ​​ozymertynib w skojarzeniu z chemioterapią zawierającą platynę i pemetreksed może stanowić nową opcję leczenia pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym NSCLC z mutacją EGFR.

źródło: Janne P, Planchard D, Cheng Y, et al. Osimertinib with/without platinum-based chemotherapy as first-line treatment in patients with EGFRm advanced NSCLC (FLAURA2). Presented at WCLC 2023. September 9-12, 2023. Abstract PL03.13.

Nikt nie dodał jeszcze komentarza

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby być na bieżąco z wpisami!

Zapisując się do newslettera, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Multi Ch Sp. z o.o..

Proponowane wpisy

Układ moczowo – płciowy

Rak pęcherza – zmiana praktyki klinicznej zaprezentowana na ESMO2023

Hematoonkologia

Nowe inhibitory kinazy Brutona w PBL? Rada Przejrzystości na nie!

Aktualności

Wirus HPV: Chcesz mieć wyniki jak w Australii? Działaj jak Australia!

Kontakt

Masz pytanie lub chcesz nawiązać współpracę? Skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@onkonews.pl lub korzystając z formularza poniżej.

Wysyłając wiadomość, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności.

Dodawanie komentarza

Twój komentarz zostanie wyświetlony na stronie po jego zatwierdzeniu.

content *

Zapisano do newslettera

Dziękujemy za zapis do newsletteru. Mamy nadzieję, że nasze wiadomości będą dla Ciebie interesujące i przydatne.

Wiadomość została wysłana

Twoja wiadomość została wysłana poprawnie. Wkrótce otrzymasz odpowiedź na wskazany adres e-mail.