Przewód pokarmowy

FDA zatwierdziła tukatynib + trastuzumab w leczeniu HER2-dodatniego raka jelita

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) stosując tryb przyspieszony, zatwierdziła tukatynib w skojarzeniu z trastuzumabem w leczeniu dorosłych pacjentów z  HER2-dodatnim nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem jelita grubego (mCRC) z mutacją RAS typu dzikiego

Badanie Mountaineer – tukatynib z trastuzumabem

Do leczenia kwalifikują się pacjenci, u których wystąpiła progresja choroby po zastosowaniu leczenia chemioterapią opartą na fluoropirymidynie, oksaliplatynie i irynotekanie. Decyzja FDA została podjęta na podstawie wyników badania fazy 2 MOUNTAINEER. Zastosowano w nim terapię łączoną (tukatynib + trastuzumab). Osiągnięto potwierdzony odsetek obiektywnych odpowiedzi (cORR) na poziomie 38,1% (95% CI, 27,7%-49,3%), przy medianie okresu obserwacji wynoszącej 20,7 miesiąca. Całkowite odpowiedzi zaobserwowano u 3,6% pacjentów, a częściowe odpowiedzi u 35%. Odpowiedzi na leczenie tukatynibem i trastuzumabem były trwałe, a mediana czasu trwania odpowiedzi (DOR) wynosiła 12,4 miesiąca (95% CI, 8,5-20,5).

Historycznie rzecz biorąc, pacjenci z HER2-dodatnim rakiem jelita grubego z przerzutami, u których doszło do progresji po leczeniu pierwszego rzutu, mieli słabe wyniki. Zatwierdzenie przez FDA schematu skojarzonego bez chemioterapii, który jest ukierunkowany konkretnie na HER2, to świetna wiadomość dla tych pacjentów —dr John Strickler, profesor z Centrum Medycznego Uniwersytetu Duke’a, główny badacz badania MOUNTAINEER

Pacjenci biorący udział w badaniu otrzymywali doustną dawkę 300 mg tukatynibu dwa razy na dobę w skojarzeniu z trastuzumabem w dawce nasycającej 8 mg/kg, a następnie w dawce 6 mg/kg co trzy tygodnie. Badanie zostało rozszerzone o pacjentów, których losowo przydzielono w stosunku 4:3 do grupy otrzymującej tukatynib i trastuzumab lub sam tukatynib.

Najczęstszym zdarzeniem niepożądanym wśród pacjentów włączonych do badania była biegunka, która wystąpiła u 64% leczonych. Występowały również: zmęczenie, wysypka, nudności, ból brzucha, reakcje związane z infuzją i gorączka. Poważne zdarzenia zaobserwowano u 22% pacjentów. Obejmowały one niedrożność jelit (7%), zakażenie dróg moczowych (3,5%), zapalenie płuc (2,3%), ból brzucha (2,3%) i perforację odbytnicy (2,3%).  

Działania niepożądane prowadzące do trwałego odstawienia leków wystąpiły u 6% pacjentów. Najczęstszym (u ≥2% pacjentów) było zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT) (2,3%).  Pozytywne wyniki badania MOUNTAINEER doprowadziły do ​​rozpoczęcia badania MOUNTAINEER-03, w którym ocenia się tukatynib, trastuzumab i zmodyfikowany FOLFOX6 w porównaniu ze standardowym leczeniem pacjentów z mCRC HER2-dodatnim na pierwszej linii leczenia.

źródło: Firma Seagen ogłasza przyspieszoną rejestrację przez FDA preparatu tucatynib w skojarzeniu z trastuzumabem dla osób z wcześniej leczonym rakiem jelita grubego z przerzutami typu dzikiego RAS, HER2-dodatnim. Informacja prasowa. Seagen, Inc. 19 stycznia 2022 Dostęp. 19 stycznia 2022 r. https://bwnews.pr/3QQkslQ

Nikt nie dodał jeszcze komentarza

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby być na bieżąco z wpisami!

Zapisując się do newslettera, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Multi Ch Sp. z o.o..

Proponowane wpisy

Rak piersi

Wykrywanie i leczenie depresji u pacjentek z rakiem piersi ma duże znaczenie dla ich przeżycia – wyniki badania przeprowadzonego na University of Kentucky

Aktualności

Leczenie przeciwnowotworowe a płodność – polskie rekomendacje

Przewód pokarmowy

Najnowsze doniesienia z ASCO GI23 omawia prof. Barbara Radecka

Kontakt

Masz pytanie lub chcesz nawiązać współpracę? Skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@onkonews.pl lub korzystając z formularza poniżej.

Wysyłając wiadomość, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności.

Dodawanie komentarza

Twój komentarz zostanie wyświetlony na stronie po jego zatwierdzeniu.

content *

Zapisano do newslettera

Dziękujemy za zapis do newsletteru. Mamy nadzieję, że nasze wiadomości będą dla Ciebie interesujące i przydatne.

Wiadomość została wysłana

Twoja wiadomość została wysłana poprawnie. Wkrótce otrzymasz odpowiedź na wskazany adres e-mail.