Płuca i klatka piersiowa

Adjuwantowy alektynib przełomem w ALK+ NDRP

Alektynib jest pierwszym inhibitorem ALK, który znacząco poprawia DFS w badaniu III fazy na różnych etapach choroby. To nowy standard opieki dla pacjentów z ALK-dodatnim rakiem płuca we wczesnych stadiach.

Nowy standard opieki ogłoszony na ESMO2023

Zmieniające praktykę odkrycie dotyczące inhibitora ALK nowej generacji dotyczące pacjentów po całkowitej resekcji z ALK-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) zostały zaprezentowane podczas pierwszej Sesji Prezydenckiej w trakcie Kongresu ESMO2023

Według tymczasowej analizy badania ALINA, uzupełniająca terapia celowana alektynibem wiązała się ze znaczącymi korzyściami w zakresie przeżycia wolnego od choroby (DFS) w porównaniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny, przy czym korzystne wyniki dla alektynibu obserwowano zarówno w populacji w stadiach II–IIIA (n =231; współczynnik ryzyka [HR] 0,24; 95% przedział ufności [CI] 0,13–0,45; p<0,0001) jak i w populacji zgodnej z zamiarem leczenia (ITT) (stadium IB–IIIA) (n=257; HR 0,24; 95% CI 0,13–0,43; p<0,0001).

Mediana czasu obserwacji w obu populacjach wyniosła 27,8–27,9 miesięcy. Wskaźniki dwuletniego DFS w grupie leczonej alektynibem i chemioterapią wyniosły odpowiednio 93,8% w porównaniu z 63,0% w populacji w stadium II–IIIA oraz odpowiednio 93,6% w porównaniu z 63,7% w populacji ITT.  

Alektynib stanowi ważną nową strategię leczenia dla pacjentów po operacji w stadium IB-IIIA, z ALK-dodatnim NDRP – powiedział prezentujący badanie Benjamin Solomon, MBBS, PhD, z Peter MacCallum Cancer Centre w Melbourne

alektynib

Alektynib skuteczny we wczesnych stadiach

Dr Solomon i współpracownicy przetestowali alektynib w badaniu fazy 3 ALINA. W badaniu wzięło udział 257 pacjentów z usuniętym, w stadium IB-IIIA, ALK-dodatnim NDRP, którzy nie otrzymywali wcześniej żadnej systemowej terapii.

Pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania doustnego alectinibu w dawce 600 mg dwa razy dziennie przez maksymalnie 2 lata (n=130) lub do czterech 21-dniowych cykli chemioterapii opartej na platynie (n=127). Opcje chemioterapii obejmowały cisplatynę lub karboplatynę w połączeniu z pemetreksedem, winorelbiną lub gemcytabiną.

Głównym punktem końcowym było DFS, badane najpierw u pacjentów z chorobą w stadium II-IIIA, a następnie u pacjentów w stadium IB-IIIA.

Wśród pacjentów z NDRP w stadium II-IIIA mediana DFS nie została osiągnięta w ramieniu z alektynibem i wynosiła 44,4 miesiąca w ramieniu z chemioterapią (współczynnik ryzyka [HR], 0,24; 95% CI, 0,13-0,45; P <0,0001).

U pacjentów w stadium IB-IIIA mediana DFS nie została osiągnięta w ramieniu z alektynibem i wynosiła 41,3 miesiąca w ramieniu z chemioterapią (HR, 0,24; 95% CI, 0,13-0,43; P <0,0001).

Eksploracyjna analiza wykazała, że również poprawiło się DFS centralnego układu nerwowego (CNS) z alektynibem (HR, 0,22; 95% CI, 0,08-0,58). W ramieniu tym 5-ciu pacjentów doznało zdarzenia CNS, w tym 1 śmierć i 4 nawroty do mózgu. W ramieniu z chemioterapią 18 pacjentów doznało zdarzenia, w tym 4 zgony i 14 nawrotów mózgu. Dane dotyczące przeżycia całkowitego nie były jeszcze dojrzałe.

Bezpieczeństwo alektynibu

Odsetek działań niepożądanych (AE) wynosił 98% w ramieniu z alectinibem i 93% w ramieniu z chemioterapią. Odsetek działań niepożądanych stopnia 3-4 wynosił odpowiednio 30% i 31%. Nie było śmiertelnych działań niepożądanych.

Równolegle do prezentacji nastąpiła publikacja w Annals of Oncology Polskim śladem w tym badaniu jest udział prof. Rafała Dziadziuszko z Kliniki Onkologii i Radioterapii oraz Kierownika Medycznego Ośrodka Badań Klinicznych Wczesnych Faz UCK w Gdańsku jako współbadacza w badaniu ALINA.

Nowotwory Krwi – co warto o nich wiedzieć?

TOP 10 HEMATO 2024 – priorytety refundacyjne w hematoonkologii

Durwalumab utrzymuje skuteczność leczenia raka dróg żółciowych w 3-letniej obserwacji

FDA zatwierdza trastuzumab derukstekan w leczeniu HER2+ nowotworów

Wiedza Polaków na temat badań profilaktycznych potrzebna od zaraz

Źródło:

Solomon BJ, Ahn JS, Dziadziuszko R, et al. ALINA: Efficacy and safety of adjuvant alectinib versus chemotherapy in patients with early-stage ALK+ non-small cell lung cancer (NSCLC). Presentowane na ESMO Congress 2023. Oct. 20-24, 2023. Madrid, Spain. Abstract LBA2. – dostęp 22 października 2023

Nikt nie dodał jeszcze komentarza

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby być na bieżąco z wpisami!

Zapisując się do newslettera, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Multi Ch Sp. z o.o..

Proponowane wpisy

Aktualności

Oncoindex wysoko jak nigdy!

Aktualności

Pierś i prostata, tak daleko a tak blisko!

Przewód pokarmowy

Niwolumabu refundowany w terapii zaawansowanego raka przełyku i żołądka? AOTMiT  jest za!

Kontakt

Masz pytanie lub chcesz nawiązać współpracę? Skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@onkonews.pl lub korzystając z formularza poniżej.

Wysyłając wiadomość, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności.

Dodawanie komentarza

Twój komentarz zostanie wyświetlony na stronie po jego zatwierdzeniu.

content *

Zapisano do newslettera

Dziękujemy za zapis do newsletteru. Mamy nadzieję, że nasze wiadomości będą dla Ciebie interesujące i przydatne.

Wiadomość została wysłana

Twoja wiadomość została wysłana poprawnie. Wkrótce otrzymasz odpowiedź na wskazany adres e-mail.