Płuca i klatka piersiowa

FDA zatwierdziła pembrolizumab w leczeniu uzupełniającym NDRP

FDA zatwierdziła adjuwantowy pembrolizumab w niedrobnokomórkowym raku płuca (NDRP) 1. Zatwierdzenie opiera się na wynikach badania fazy 3 PEARLS/KEYNOTE-091.

Wskazany jest u pacjentów po resekcji i chemioterapii opartej na platynie. Z chorobą w stadium IB (T2a ≥4 cm), II lub IIIA.

Założenia badania

KEYNOTE-091 to globalne, randomizowane badanie III fazy. Oceniało pembrolizumab w porównaniu z placebo w leczeniu uzupełniającym pacjentów z NDRP. U chorych we wczesnym stadium po resekcji chirurgicznej, obejmującej lobektomię lub pneumonektomię, oraz z chemioterapią adjuwantową, jeśli nie było przeciwskazań. 2

W badaniu zrandomizowano 1177 pacjentów w stosunku 1:1 do grup otrzymujących pembrolizumab (n = 590) lub placebo (n = 587) dożylnie w dawce 200 mg co 3 tygodnie przez maksymalnie 18 podań. Mediana liczby dawek pembrolizumabu podanych pacjentom wynosiła 17 w porównaniu z 18 w grupie otrzymującej placebo. Do badania przyjmowano pacjentów z oceną sprawności ECOG wynoszącą 0 lub 1. Pacjenci musieli mieć potwierdzoną chorobę w stadium IB z guzem o wielkości co najmniej 4 cm, w stadium II i IIIA.

Badanie miało dwa pierwszorzędowe punkty końcowe. DFS w całej populacji niezależnie od ekspresji PD-L1 i DFS u pacjentów ze wskaźnikiem proporcji guza PD-L1 (TPS) większym lub równym 50%. Drugorzędowe punkty końcowe badania obejmowały całkowity czas przeżycia (OS), przeżycie swoiste dla raka płuca oraz bezpieczeństwo. W sumie 55,8% pacjentów w grupie pembrolizumabu miało stopień II choroby, 30,0% pacjentów miało stopień IIIA, a 14,2% miało stopień IB. W grupie placebo 57,6% pacjentów miało stopień II choroby, 27,6% stopień IIIA, a 14,5% stopień IB. U większości pacjentów w obu ramionach przeprowadzono lobektomię (78,1% otrzymało pembrolizumab w porównaniu z 79,0% otrzymało placebo).

Skuteczność pembrolizumabu w badaniu

Podstawowym wynikiem badania był czas przeżycia wolny od choroby (DFS) oceniany przez badacza. W badaniu osiągnięto pierwszorzędowy punkt końcowy, wykazując statystycznie istotną poprawę DFS w całej populacji. Analiza podgrup 167 pacjentów, którzy nie otrzymali chemioterapii adjuwantowej, ujawniła współczynnik ryzyka DFS wyniósł 1,25 (95% CI: 0,76; 2,05). W grupie pacjentów otrzymujących chemioterapię adjuwantową mediana DFS wyniosła 58,7 miesiąca w ramieniu pembrolizumabu (95% CI: 39,2, nie osiągnięto) i 34,9 miesiąca w ramieniu placebo (95% CI: 28,6, nie osiągnięto) (współczynnik ryzyka = 0,73; 95 % CI: 0,60, 0,89]).

Działania niepożądane

Działania niepożądane obserwowane w badaniu KEYNOTE-091 były podobne do występujących u innych pacjentów z NDRP otrzymujących pembrolizumab w monoterapii. Wyjątkami były niedoczynność tarczycy (22%), nadczynności tarczycy (11%) i zapalenia płuc (7%). W całej badanej grupie wystąpiły dwa śmiertelne działania niepożądane zapalenia mięśnia sercowego.

Zalecana dawka pembrolizumabu to 200 mg co 3 tygodnie lub 400 mg co 6 tygodni do czasu nawrotu choroby, nieakceptowalnej toksyczności lub do 12 miesięcy.

Źródła

  1. https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-pembrolizumab-adjuvant-treatment-non-small-cell-lung-cancer dostęp 28.01.2023

2. O’Brien M, Paz-Ares L, Jha N, et al. EORTC-1416-LCG/ETOP 8-15 – PEARLS/KEYNOTE-091 study of pembrolizumab versus placebo for completely resected early-stage non-small cell lung cancer (NSCLC). outcomes in subgroups related to surgery, disease burden, and adjuvant chemotherapy use. J Clin Oncol. 2022;40(suppl 16):8512. doi:10.1200/JCO.2022.40.16_suppl.8512 strona: https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2022.40.16_suppl.8512  dostęp: 28.01.2023

Nikt nie dodał jeszcze komentarza

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby być na bieżąco z wpisami!

Zapisując się do newslettera, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Multi Ch Sp. z o.o..

Proponowane wpisy

Przewód pokarmowy

Marzec – europejskim miesiącem świadomości raka jelita grubego

Hematoonkologia

TOP 10 HEMATO 2024 – priorytety refundacyjne w hematoonkologii

Płuca i klatka piersiowa

Podwójna immunoterapia potwierdza skuteczność w długoterminowych wynikach

Kontakt

Masz pytanie lub chcesz nawiązać współpracę? Skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@onkonews.pl lub korzystając z formularza poniżej.

Wysyłając wiadomość, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności.

Dodawanie komentarza

Twój komentarz zostanie wyświetlony na stronie po jego zatwierdzeniu.

content *

Zapisano do newslettera

Dziękujemy za zapis do newsletteru. Mamy nadzieję, że nasze wiadomości będą dla Ciebie interesujące i przydatne.

Wiadomość została wysłana

Twoja wiadomość została wysłana poprawnie. Wkrótce otrzymasz odpowiedź na wskazany adres e-mail.