Przewód pokarmowy

Niwolumab z ipilimumabem zmniejsza ryzyko progresji choroby lub zgonu o 79% – ASCO GI 2024

W trakcie Sympozjum ASCO na temat nowotworów przewodu pokarmowego pokazano pierwszy schemat niwolumab z ipilimumabem, który wykazał znaczną korzyść w zakresie skuteczności w porównaniu z chemioterapią jako leczeniem pierwszej linii u pacjentów z mCRC MSI-H/dMMR.

Pierwsza prezentacja danych z randomizowanego badania CheckMate – 8HW wskazuje na statystycznie istotną i klinicznie znaczącą poprawę przeżycia wolnego od progresji w przypadku stosowania niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem w porównaniu z chemioterapią w pierwszej linii leczenia w raku jelita z potwierdzoną niestabilnością mikrosatelitarną wysokiego stopnia (ang. MSI-H) lub zaburzeniami mechanizmów naprawy uszkodzeń DNA o typie niedopasowania (ang. dMMR).

Niwolumab z ipilimumabem skutecznie wydłużają PFS

Badanie CheckMate -8HW fazy 3 ocenia skojarzenie niwolumab plus ipilimumab w porównaniu z wybraną przez badacza chemioterapią (mFOLFOX-6) lub FOLFIRI (z lub bez bewacyzumabu lub cetuksymabu) jako leczenie nowo zdiagnozowanych pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego o wysokiej niestabilności mikrosatelitarnej (MSI-H) lub z niedoborem naprawy niedopasowania (dMMR).

Po obserwacji wynoszącej średnio 24,3 miesiąca mediana PFS nie została osiągnięta wśród pacjentów otrzymujących niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem, natomiast wśród pacjentów otrzymujących standardową chemioterapię wyniosła 5,8 miesiąca. Ta różnica między ramionami przekłada się na 79% zmniejszenie ryzyka progresji choroby lub zgonu w przypadku stosowania schematu podwójnej immunoterapii (HR 0,21, 95% CI [0,14, 0,32]; P < 0,0001).

Pierwsza podwójna immunoterapia dla tej grupy pacjentów

Niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem to pierwszy schemat podwójnej immunoterapii, który wykazał statystycznie istotną i klinicznie znaczącą poprawę PFS w porównaniu z chemioterapią jako leczeniem pierwszego rzutu w leczeniu mCRC MSI-H/dMMR. Wystąpiło trwałe oddzielenie krzywych PFS, począwszy od około 3 miesięca – powiedział dr Thierry André z Uniwersytetu Sorbonne i szpitala Saint-Antoine we Francji, który przedstawił wyniki badania CheckMate-8HW podczas sympozjum ASCO GI2024 r.

Niwolumab w dublecie – skuteczne i bezpieczne leczenie

Ogólny profil bezpieczeństwa również faworyzował skojarzenie niwolumabu z ipilimumabem w porównaniu z chemioterapią, ale z innym zestawem działań niepożądanych. Ogółem zdarzenia niepożądane związane z leczeniem stopnia 3. i 4. zgłoszono u 23% pacjentów przydzielonych do schematu podwójnej immunoterapii w porównaniu z 48% pacjentów przydzielonych do chemioterapii z terapią celowaną lub bez. Częstość występowania poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem stopnia 3/4 wynosiła 16% w obu ramionach.

Ponadto 17% pacjentów przydzielonych do leczenia niwolumabem i ipilimumabem przerwało terapię z powodu działań niepożądanych związanych z leczeniem w porównaniu z 32% pacjentów przydzielonych do leczenia standardowego. Zgłoszono dwa zgony związane z leczeniem w ramieniu niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem i żaden w ramieniu chemioterapii.

Profil bezpieczeństwa niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem pozostał spójny z wcześniej zgłoszonymi danymi i można go było kontrolować w oparciu o ustalone protokoły – stwierdził dr André.

Nowy standard leczenia dla mCRC MSI-H/dMMR?

Biorąc pod uwagę dotychczasowe zbiorowe ustalenia, dr André stwierdził, że

Te ekscytujące wyniki badania CheckMate-8HW mają potencjalnie zmieniające praktykę konsekwencje dla wcześniej nieleczonych pacjentów z mCRC MSI-H/dMMR. Niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem może stanowić potencjalną nową, standardową opcję leczenia w tym przypadku

Źródło: Andre T, Elez E, Van Cutsem E, et al. Nivolumab (NIVO) plus ipilimumab (IPI) vs chemotherapy (chemo) as first-line (1L) treatment for microsatellite instability-high/mismatch repair-deficient (MSI-H/dMMR) metastatic colorectal cancer (mCRC): First results of the CheckMate 8HW study. Presented at the 2024 Gastrointestinal Cancers Symposium; San Francisco, CA, January 18-20, 2024. LBA 768; ASCO

Nikt nie dodał jeszcze komentarza

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby być na bieżąco z wpisami!

Zapisując się do newslettera, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Multi Ch Sp. z o.o..

Proponowane wpisy

Układ moczowo – płciowy

Rak pęcherza – zmiana praktyki i nowy standard leczenia? To możliwe

Płuca i klatka piersiowa

Ozymertynib z korzyścią w przeżyciu całkowitym we wczesnym stadium NDRP z mutacją EGFR

Płuca i klatka piersiowa

Dane potwierdzają skuteczność perioperacyjnego niwolumabu w raku płuca

Kontakt

Masz pytanie lub chcesz nawiązać współpracę? Skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@onkonews.pl lub korzystając z formularza poniżej.

Wysyłając wiadomość, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności.

Dodawanie komentarza

Twój komentarz zostanie wyświetlony na stronie po jego zatwierdzeniu.

content *

Zapisano do newslettera

Dziękujemy za zapis do newsletteru. Mamy nadzieję, że nasze wiadomości będą dla Ciebie interesujące i przydatne.

Wiadomość została wysłana

Twoja wiadomość została wysłana poprawnie. Wkrótce otrzymasz odpowiedź na wskazany adres e-mail.