Przewód pokarmowy

Durwalumab z tremelimumabem z akceptacją EMA w dwóch wskazaniach

Kombinacja immunoterapii durwalumabu z tremelimumabem, dwóch leków AstraZeneca zostały zatwierdzone w Unii Europejskiej do leczenia zaawansowanego raka wątroby i raka płuc.

Zatwierdzenia umożliwiają zastosowanie durwalumabu w skojarzeniu z tremelimumabem w pierwszej linii leczenia dorosłych pacjentów z zaawansowanym lub nieoperacyjnym rakiem wątrobowokomórkowym (HCC) oraz tej samej kombinacji w skojarzeniu z chemioterapią opartą na platynie w leczeniu dorosłych pacjentów niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) z przerzutami.

Obie zgody Komisji Europejskiej są następstwem pozytywnych rekomendacji Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków w grudniu 2022 r. i opierają się na pozytywnych wynikach badania III fazy HIMALAYA , opublikowanych w New England Journal of Medicine Evidence oraz badanie III fazy POSEIDON , opublikowane w Journal of Clinical Oncology .

Dr Bruno Sangro, dyrektor oddziału hepatologicznego w Clínica Universidad de Navarra oraz główny badacz w badaniu III fazy HIMALAYA, powiedział:

To zatwierdzenie w Europie to dobra wiadomość dla kwalifikujących się pacjentów z zaawansowanym stadium choroby wątroby raka, u których rokowanie jest złe i którzy potrzebują dobrze tolerowanej terapii, która może znacznie wydłużyć całkowity czas przeżycia. Wyniki badania HIMALAYA pokazują, że około 31% pacjentów leczonych tą nową kombinacją tremelimumabu z durwalumabem przeżyło trzy lata, podczas gdy tylko 20% pacjentów leczonych sorafenibem wciąż żyło w tym samym okresie obserwacji

Solange Peters, MD, PhD, Kierownik Oddziału Onkologii Medycznej i Katedry Onkologii Klatki Piersiowej na Hospitalier Universitaire Vaudois w Lozannie w Szwajcarii a zarazem główny badacz w badaniu III fazy POSEIDON, powiedziała:

Pacjenci z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca wciąż potrzebują nowych terapii, które mogą znacząco wydłużyć czas przeżycia. Nadal są pacjenci, u których choroba nie odpowiada na obecne terapie. Zatwierdzenie tremelimumabu dodanego do durwalumabu i chemioterapii oznacza, że ​​pacjenci w Europie z tym niszczącym nowotworem mają teraz nową, wartościową możliwość leczenia, które wykazało długoterminowe korzyści w zakresie przeżycia

Durwalumab w raku wątroby – wyniki badania

Zatwierdzenie do leczenia HCC opiera się na wynikach III fazy badania HIMALAYA, w którym schemat tremelimumab 300 mg jednorazowo w pojedynczym wlewie dożylnym (i.v.) i durwalumab 1500 mg i.v. w tym samym dniu, a następnie durwalumab 1500 mg i.v. co 4 tygodnie istotnie zmniejszały ryzyko zgonu o 22% w porównaniu z sorafenibem (współczynnik ryzyka [HR] 0,78; 95% przedział ufności [CI], 0,66-0,92; p=0,0035). 31% pacjentów leczonych kombinacją nadal żyło po trzech latach, a 20% pacjentów leczonych sorafenibem nadal żyło w tym samym okresie obserwacji.

Profil bezpieczeństwa tego połączenia był zgodny ze znanymi profilami każdego leku i nie zidentyfikowano żadnych nowych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa.

Rak płuca (NDRP) wyniki badania

Zatwierdzenie do leczenia NDRP z przerzutami opiera się na wynikach badania III fazy POSEIDON, które wykazało że połączenie ograniczonego do pięciu cykli przeciwciała anty-CTLA-4tremelimumabu dodanego dodurwalumabuplus cztery cykle chemioterapii opartej na związkach platyny znacznie zmniejszyły ryzyko zgonu o 23% w porównaniu z zakresem opcji chemioterapii (HR 0,77; 95% CI, 0,65-0,92; p=0,00304). Mediana OS wyniosła 14,0 miesięcy w porównaniu z 11,7 miesiąca dla chemioterapii. 33% pacjentów przeżyło dwa lata w porównaniu z 22% w przypadku chemioterapii. To połączenie leczenia zmniejszyło również ryzyko progresji choroby lub zgonu o 28% w porównaniu z samą chemioterapią (HR 0,72; 95% CI, 0,60-0,86; p=0,00031) z medianą czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) wynoszącą 6,2 miesiąca w porównaniu z 4,8 odpowiednio miesięcy.

Zaktualizowane wyniki badania III fazy POSEIDON prezentowane były na kongresie ESMO 2022. Profil bezpieczeństwa tej złożonej terapii był zgodny ze znanymi profilami leków i nie zidentyfikowano żadnych nowych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa.

Nikt nie dodał jeszcze komentarza

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby być na bieżąco z wpisami!

Zapisując się do newslettera, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Multi Ch Sp. z o.o..

Proponowane wpisy

Hematoonkologia

Prof. Iwona Hus: Nowa nadzieja dla pacjentów z chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B po latach stagnacji

Płuca i klatka piersiowa

Keynote-671 – Pembrolizumab okołooperacyjny poprawia OS w resekcyjnym NDRP – doniesienie z ESMO23

Płuca i klatka piersiowa

FDA zatwierdziła pembrolizumab w leczeniu uzupełniającym NDRP

Kontakt

Masz pytanie lub chcesz nawiązać współpracę? Skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@onkonews.pl lub korzystając z formularza poniżej.

Wysyłając wiadomość, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności.

Dodawanie komentarza

Twój komentarz zostanie wyświetlony na stronie po jego zatwierdzeniu.

content *

Zapisano do newslettera

Dziękujemy za zapis do newsletteru. Mamy nadzieję, że nasze wiadomości będą dla Ciebie interesujące i przydatne.

Wiadomość została wysłana

Twoja wiadomość została wysłana poprawnie. Wkrótce otrzymasz odpowiedź na wskazany adres e-mail.