Aktualności

Onkologiczne terapie najbardziej innowacyjne

Rada Przejrzystości przy prezesie AOTMiT wydała opinię nt. technologii lekowych ocenianych pod kątem uwzględnienia na ministerialnej liście technologii o wysokim poziomie innowacyjności (TLI). Najbardziej innowacyjne według Rady Przejrzystości są terapie onkologiczne

Jakie są najbardziej innowacyjne technologie lekowe?

W opublikowanej po ostatnim posiedzeniu opinii Rady Przejrzystości w sprawie technologii lekowych ocenianych pod kątem uwzględnienia na liście technologii lekowych o wysokim poziomie oceniła 8 technologii z aktualnego wykazu AOTMiT pod kątem włączenia ich na ministerialną listę technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności.

W swojej opinii Rada wskazała, że kolejność opisywanych technologii odzwierciedla poziom innowacyjności w ocenie Rady. I tak na samym szczycie zestawienia Rada wskazała:

  • Kimmtrak (tebentafusp) we wskazaniu: w monoterapii w leczeniu dorosłych pacjentów, u których występuje ludzki antygen leukocytarny (HLA)-A*02:01, z nieresekcyjnym lub przerzutowym czerniakiem błony naczyniowej;

Kolejnym wskazaniem na liście według Rady Przejrzystości jest:

  • Padcev (enfortumab vedotin) we wskazaniu: monoterapia raka urotelialnego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u dorosłych pacjentów, którzy otrzymali wcześniej chemioterapię opartą na pochodnych platyny i inhibitor receptora programowanej śmierci komórki 1 lub inhibitor ligandu programowanej śmierci komórki 1;

Tym samym dwie onkologiczne terapie, będące w wykazie wysokoinnowacyjnych terapii przygotowanych przez AOTMiT, zajęły dwie najwyższe pozycje.

FDA zatwierdza trastuzumab derukstekan w leczeniu HER2+ nowotworów

Wiedza Polaków na temat badań profilaktycznych potrzebna od zaraz

Blisko 1/3 leków na raka jest w Polsce bez refundacji. Dlaczego?

Radioterapia potrzebuje strategii rozwoju w Polsce!

Szybki rezonans? Nie! A opis? Też nie!

Najwyższy poziom innowacyjności – kryteria oceny

W uzasadnieniu swoich wyborów Rada Przejrzystości poinformowała, że dokonując przeglądu technologii spośród zakwalifikowanych przez AOTMiT do wykazu technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności kierowała się następującymi kryteriami, składającymi się na ocenę innowacyjności technologii:

  • istotność schorzenia (lub wskazania szczegółowego), na które składają się: ciężkość skutków i występowanie w Polsce,
  • zaspokojenie potrzeby zdrowotnej – dostępność w Polsce i skuteczność dostępnych technologii lekowych w tym schorzeniu,
  • siła wnioskowanej interwencji, uwzględniając jej skuteczność i bezpieczeństwo (działania niepożądane) w rozpatrywanym wskazaniu,
  • istotność najważniejszego punktu końcowego,
  • jakość dostępnych dowodów naukowych.

Co ważne, zaznaczono w opinii że Rada nie brała pod uwagę aspektów ekonomicznych związanych z ewentualnym objęciem refundacją powyższych technologii.

Jak powstaje lista technologii TLI?

AOTMiT raz w roku przygotowuje dla ministra zdrowia wykaz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności z uwzględnieniem oczekiwanych efektów zdrowotnych. Na podstawie tego wykazu, po zasięgnięciu opinii Rady Przejrzystości, konsultantów krajowych oraz Rzecznika Praw Pacjenta, minister zdrowia publikuje ostateczną listę technologii o wysokim poziomie innowacyjności.

Pozostałe pozycje w opinii Rady Przejrzystości przedstawiają się następująco:

Zokinvy (lonafarnib) we wskazaniu: leczenie pacjentów w wieku 12 miesięcy i starszych z genetycznie potwierdzonym rozpoznaniem zespołu progerii Hutchinsona-Gilforda lub progeroidowej laminopatii z wadliwą obróbką prelamin (ang. processing deficient progeroid laminopathy), które są związane z heterozygotyczną mutacją genu LMNA z gromadzeniem białka podobnego do progeryny lub z homozygotyczną albo złożoną heterozygotyczną mutacją genu ZMPSTE24;

Artesunate Amivas (artezunat) we wskazaniu: do stosowania w leczeniu początkowym ciężkiej malarii u osób dorosłych i dzieci;

Xenpozyme (olipudaza alfa) we wskazaniu: u dzieci i młodzieży oraz dorosłych jako enzymatyczna terapia zastępcza w leczeniu objawów niedoboru kwaśnej sfingomielinazy (ang. Acid Sphingomyelinase Deficiency, ASMD) typu A/B lub B, niezwiązanych z ośrodkowym układem nerwowym (OUN);

Nulibry (fosdenopteryna) we wskazaniu: leczenie pacjentów z niedoborem kofaktora molibdenowego typu A;

Vyvgart (efgartigimod alfa) we wskazaniu: leczenie uzupełniające do standardowej terapii dorosłych pacjentów z uogólnioną miastenią rzekomoporaźną (gMG), u których stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko receptorowi acetylocholiny (AChR);

Oxbryta (wokselotor) we wskazaniu: w leczeniu niedokrwistości hemolitycznej spowodowanej niedokrwistością sierpowatokrwinkową (ang. sickle cell disease, SCD) u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych w monoterapii lub w skojarzeniu z hydroksymocznikiem.

Źródło: AOTMiT

Nikt nie dodał jeszcze komentarza

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby być na bieżąco z wpisami!

Zapisując się do newslettera, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Multi Ch Sp. z o.o..

Proponowane wpisy

Nowotwory ginekologiczne

Dostęp do immunoterapii poprawi rokowanie Polek z rakiem endometrium

Aktualności

Polska onkolożka Katarzyna Pogoda wśród przyszłych liderów europejskiej onkologii

Aktualności

Onko Innowacje z krótką ścieżką do Funduszu Medycznego

Kontakt

Masz pytanie lub chcesz nawiązać współpracę? Skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@onkonews.pl lub korzystając z formularza poniżej.

Wysyłając wiadomość, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności.

Dodawanie komentarza

Twój komentarz zostanie wyświetlony na stronie po jego zatwierdzeniu.

content *

Zapisano do newslettera

Dziękujemy za zapis do newsletteru. Mamy nadzieję, że nasze wiadomości będą dla Ciebie interesujące i przydatne.

Wiadomość została wysłana

Twoja wiadomość została wysłana poprawnie. Wkrótce otrzymasz odpowiedź na wskazany adres e-mail.