Przewód pokarmowy

Pembrolizumab dodany do chemioterapii zapewnia trwałe korzyści w leczeniu zaawansowanego raka przełyku.

Pięcioletnie wyniki badania KEYNOTE-590 pokazują, że pembrolizumab dodany do chemioterapii zapewnia trwałą poprawę przeżycia wolnego od progresji (PFS) i przeżycia całkowitego (OS) u pacjentów z zaawansowanym rakiem przełyku.

Wyniki tego badania zostały zaprezentowane podczas sympozjum ASCO GI 2024 przez dr Manish’a A. Shah, z Weill Cornell Medical College w Nowym Jorku.

Pembrolizumab w raku przełyku

Do badania KEYNOTE-590 włączono 749 pacjentów z wcześniej nieleczonym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym gruczolakorakiem przełyku, rakiem płaskonabłonkowym przełyku (ESCC) lub gruczolakorakiem połączenia żołądkowo-przełykowego typu I Siewerta.

Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej pembrolizumab (n=373) lub placebo (n=376) w skojarzeniu z chemioterapią.

Pembrolizumab podawano w dawce 200 mg co 3 tygodnie przez maksymalnie 35 cykli. Chemioterapia składała się z 5-fluorouracylu podawanego w dawce 800 mg/m 2 /dobę w 1-5 dniu każdego cyklu przez maksymalnie 35 cykli i cisplatyny podawanej w dawce 80 mg/m 2 /dobę w 1. dniu każdego cyklu przez maksymalnie 6 cykli.

Analiza danych po okresie obserwacji wynoszącym 22,6 miesiąca wykazała poprawę całkowitego czasu przeżycia (OS) w przypadku pembrolizumabu (współczynnik ryzyka [HR] 0,73; 95% CI, 0,62-0,86) i poprawę przeżycia wolnego od progresji (PFS) w przypadku pembrolizumabu (HR, 0,65; 95% CI, 0,55-0,76).

KEYNOTE-590 wyniki po pięciu latach

Dr Shah przedstawił zaktualizowane wyniki z medianą obserwacji wynoszącą 58,8 miesiąca. W populacji zakwalifikowanej do leczenia (ITT) mediana OS wyniosła 12,3 miesiąca w grupie otrzymującej pembrolizumab i 9,8 miesiąca w grupie otrzymującej samą chemioterapię (HR, 0,72; 95% CI, 0,62-0,84). Wskaźniki 5-letniego OS wyniosły odpowiednio 10,6% i 3,0%.

Mediana PFS w populacji ITT wyniosła 6,3 miesiąca w grupie otrzymującej pembrolizumab i 5,8 miesiąca w grupie otrzymującej samą chemioterapię (HR, 0,64; 95% CI, 0,54-0,75). Wskaźnik PFS w ciągu 5 lat w grupie otrzymującej pembrolizumab wyniósł 5,5%, ale u żadnego pacjenta w grupie otrzymującej samą chemioterapię nie stwierdzono progresji choroby po 5 latach.

Pembrolizumab poprawiał PFS i OS u pacjentów z ESCC, wśród pacjentów z gruczolakorakiem, wśród pacjentów z łącznym dodatnim wynikiem PD-L1 (CPS) wynoszącym 10 lub więcej oraz wśród pacjentów z ESCC i CPS PD-L1 wynoszącym 10 lub więcej.

W populacji ITT odsetek obiektywnych odpowiedzi wyniósł 45,0% w grupie otrzymującej pembrolizumab i 29,3% w grupie otrzymującej samą chemioterapię. Mediana czasu trwania odpowiedzi wyniosła odpowiednio 8,3 miesiąca i 6,0 miesiąca. Wyniki były podobne we wszystkich podgrupach.

Bezpieczeństwo leczenia raka przełyku pembrolizumabem

Wśród pacjentów, którzy otrzymali przypisane im leczenie (370 pacjentów w każdym ramieniu), częstość występowania zdarzeń niepożądanych (AE) stopnia 3. lub wyższego związanych z leczeniem wyniosła 71,9% w grupie otrzymującej pembrolizumab i 67,6% w grupie otrzymującej samą chemioterapię.

Działania niepożądane o podłożu immunologicznym i reakcje na wlew stopnia 3. lub wyższego zgłoszono u 7,0% pacjentów w grupie otrzymującej pembrolizumab i u 2,2% pacjentów w grupie otrzymującej samą chemioterapię. Działania niepożądane zakończone zgonem zgłoszono odpowiednio u 7,8% i 10,3%.

Podsumowanie

Po 5 latach obserwacji dodanie pembrolizumabu do chemioterapii wykazało trwałą skuteczność w porównaniu z placebo w skojarzeniu z chemioterapią w leczeniu zaawansowanego raka przełyku – powiedział w trakcie prezentacji dr Shah

Źródło:

Shah MA, Sun JM, Shen L, et al. First-line pembrolizumab (pembro) plus chemotherapy (chemo) for advanced esophageal cancer: 5-year outcomes from the phase 3 KEYNOTE-590 study. Prezentacja na ASCO GI 2024. 18-20 Stycznia 2024. Abstract 250.

Nikt nie dodał jeszcze komentarza

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby być na bieżąco z wpisami!

Zapisując się do newslettera, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Multi Ch Sp. z o.o..

Proponowane wpisy

Neuroonkologia

Innowacyjna terapia dla dzieci chorych na glejaka

Przewód pokarmowy

Rak dróg żółciowych o tym warto wiedzieć!

Układ moczowo – płciowy

Doniesienia dotyczące raka nerki z ASCO GU23 omawia prof. J. Kucharz

Kontakt

Masz pytanie lub chcesz nawiązać współpracę? Skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@onkonews.pl lub korzystając z formularza poniżej.

Wysyłając wiadomość, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności.

Dodawanie komentarza

Twój komentarz zostanie wyświetlony na stronie po jego zatwierdzeniu.

content *

Zapisano do newslettera

Dziękujemy za zapis do newsletteru. Mamy nadzieję, że nasze wiadomości będą dla Ciebie interesujące i przydatne.

Wiadomość została wysłana

Twoja wiadomość została wysłana poprawnie. Wkrótce otrzymasz odpowiedź na wskazany adres e-mail.