Płuca i klatka piersiowa

Podwójna immunoterapia potwierdza skuteczność w długoterminowych wynikach

Czteroletnie wyniki badania fazy III CheckMate – 9LA wskazują na trwały, długoterminowy czas przeżycia w przypadku stosowania skojarzenia leków niwolumab i ipilimumab z dwoma cyklami chemioterapii u chorych leczonych z powodu przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca.

W trakcie odbywającego się w Czerwcu Kongresu ASCO2023 przedstawiono wyniki czteroletniej obserwacji z badania fazy III CheckMate-9LA wskazujące na trwałe, długoterminowe korzyści w zakresie przeżycia całkowitego w przypadku stosowania leków niwolumab i ipilimumab w skojarzeniu z dwoma cyklami chemioterapii w porównaniu z czterema cyklami samodzielnej chemioterapii u wcześniej nieleczonych chorych z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NDRP).

Po czterech latach obserwacji, chorzy leczeni podwójną immunoterapią uzyskują trwałe korzyści kliniczne w porównaniu do samodzielnej chemioterapii, przy czym korzyść ta jest większa w podgrupach pacjentów o wysokich niezaspokojonych potrzebach terapeutycznych.

Wyniki leczenia podwójną immunoterapią

Przy minimalnym okresie obserwacji wynoszącym 47,9 miesiąca, skojarzenie oparte na podwójnej immunoterapii kontynuowało poprawę czasu przeżycia całkowitego (OS), głównego punktu końcowego badania. Po czterech latach 21% pacjentów leczonych niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem oraz dwoma cyklami chemioterapii żyje w porównaniu do 16% pacjentów leczonych samodzielną chemioterapią (współczynnik ryzyka [HR] 0,74; 95% przedział ufności [CI]: 0,63 do 0,87).

Wyniki czteroletniej obserwacji dotyczące pacjentów z ekspresją PD-L1 <1% na komórkach nowotworowych oraz histologią płaskonabłonkową są szczególnie zachęcające, ponieważ wskazują, że, terapia skojarzona nadal zmniejsza ryzyko zgonu o około 30%:

  • PD-L1 <1%: Wśród chorych z ekspresją PD-L1 <1% na komórkach nowotworowych, odsetek OS wynosił 23% w przypadku chorych leczonych skojarzoną podwójną immunoterapią w porównaniu do 13% chorych otrzymujących samodzielną chemioterapią, co stanowi 34% zmniejszenie ryzyka zgonu (HR 0,66; 95% CI: 0,50 do 0,86).
  • Histologia płaskonabłonkowa: Spośród chorych z histologią płaskonabłonkową, po czterech latach liczba pacjentów leczonych niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem i chemioterapią była dwukrotnie większa od liczby chorych, otrzymujących samodzielną chemioterapię (odpowiednio 20% i 10%). W tej grupie, skojarzenie podwójnej immunoterapii zmniejszyło ryzyko zgonu o 36% w porównaniu z chemioterapią (HR 0,64; 95% CI: 0,48 do 0,84).

Badanie CheckMate – 9LA

CheckMate – 9LA to otwarte, międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy III oceniające lek niwolumab  (360 mg Q3W) plus lek ipilimumab (1 mg/kg Q6W) w skojarzeniu z chemioterapią (dwa cykle) w porównaniu z samodzielną chemioterapią (do czterech cykli, po których następuje opcjonalna terapia podtrzymująca pemetreksedem, jeśli jest ona wymagana) jako leczenie pierwszej linii u chorych  z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), niezależnie od ekspresji PD-L1 i rozpoznania histologicznego. Chorzy w grupie eksperymentalnej (n=361) byli leczeni immunoterapią przez okres do dwóch lat lub do czasu progresji choroby, lub nieakceptowalnej toksyczności. Pacjenci w grupie kontrolnej (n=358) byli leczeni maksymalnie czterema cyklami chemioterapii z opcjonalnym leczeniem podtrzymującym pemetreksedem do momentu progresji choroby lub wystąpienia nieakceptowalnej toksyczności. Głównym punktem końcowym badania był czas przeżycia całkowitego (overall survival, OS) w populacji zgodnej z intencją leczenia (intent-to-treat, ITT). Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały czas przeżycia bez progresji choroby (PFS) i ogólny odsetek odpowiedzi (ORR), w badaniu oceniano również wskaźniki skuteczności według biomarkerów.

źródło: materiały ASCO

Nowotwory Krwi – co warto o nich wiedzieć?

TOP 10 HEMATO 2024 – priorytety refundacyjne w hematoonkologii

Durwalumab utrzymuje skuteczność leczenia raka dróg żółciowych w 3-letniej obserwacji

FDA zatwierdza trastuzumab derukstekan w leczeniu HER2+ nowotworów

Wiedza Polaków na temat badań profilaktycznych potrzebna od zaraz

Nikt nie dodał jeszcze komentarza

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby być na bieżąco z wpisami!

Zapisując się do newslettera, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Multi Ch Sp. z o.o..

Proponowane wpisy

Płuca i klatka piersiowa

Potencjalna opcja leczenia raka płuc wykorzystuje korzyści monoterapii ozymertynibem w pierwszej linii

Przewód pokarmowy

Nowe możliwości leczenia raka dróg żółciowych – szansą dla pacjentów!

Aktualności

Onkologiczne terapie najbardziej innowacyjne

Kontakt

Masz pytanie lub chcesz nawiązać współpracę? Skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@onkonews.pl lub korzystając z formularza poniżej.

Wysyłając wiadomość, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności.

Dodawanie komentarza

Twój komentarz zostanie wyświetlony na stronie po jego zatwierdzeniu.

content *

Zapisano do newslettera

Dziękujemy za zapis do newsletteru. Mamy nadzieję, że nasze wiadomości będą dla Ciebie interesujące i przydatne.

Wiadomość została wysłana

Twoja wiadomość została wysłana poprawnie. Wkrótce otrzymasz odpowiedź na wskazany adres e-mail.