Przewód pokarmowy

Sotorasyb z panitumumabem nowym standardem leczenia raka jelita grubego z przerzutami

Sotorasyb w połączeniu z panitumumabem okazał się skuteczniejszy niż terapią z wyboru w badaniu fazy III u pacjentów z chemioopornym rakiem jelita grubego (CRC) z przerzutami, z mutacją KRASG12C. Wyniki badania CodeBreak 300 przedstawiono na Kongresie ESMO2023

Sotorasyb nowym standardem

Badacze przetestowali połączenia z dwiema różnymi dawkami sotorasybu i stwierdzili poprawę przeżycia wolnego od progresji (PFS) w obu dawkach. Jednakże wyniki były lepsze przy wyższej dawce sotorasybu.

Sotorasyb 960 mg plus panitumumab jest potencjalnie nowym standardem terapii dla pacjentów z wcześniej leczonym, zmutowanym KRASG12C przerzutowym rakiem jelita grubego – powiedział prezentujący badanie Filippo Pietrantonio, MD, z Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori w Mediolanie.

Wyniki badania CodeBreak 300

W badaniu CodeBreak 300 wzięło udział 160 pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego (CRC) z mutacją KRASG12C, którzy otrzymali co najmniej jedną wcześniejszą linię terapii i mieli progresję choroby po lub podczas fluoropirymidyny, irynotekanu i oksaliplatyny.

Pacjenci zostali losowo przydzieleni do jednej z trzech grup leczenia:

  • Sotorasyb w dawce 960 mg dziennie plus panitumumab w dawce 6 mg/kg co 2 tygodnie (n=53)
  • Sotorasyb w dawce 240 mg dziennie plus panitumumab w dawce 6 mg/kg co 2 tygodnie (n=53)
  • Wybór badacza spośród triflurydyny/tipiracylu lub regorafenibu (n=54).

Charakterystyki wyjściowe były ogólnie dobrze zrównoważone między grupami. Wskaźnik odpowiedzi obiektywnej wynosił 26% w grupie otrzymującej sotorasyb-panitumumab w dawce 960 mg, 6% w grupie otrzymującej sotorasyb-panitumumab w dawce 240 mg i 0% w grupie wyboru badacza. Wskaźniki kontroli choroby wynosiły odpowiednio 72%, 68% i 46%.

Po medianie obserwacji wynoszącej 7,8 miesiąca, mediana PFS wynosiła:

2,2 miesiąca w grupie wyboru badacza 3,9 miesiąca w grupie otrzymującej sotorasyb-panitumumab w dawce 240 mg (współczynnik zagrożenia [HR], 0,58; 95% CI, 0,36-0,93; P =.030) 5,6 miesiąca w grupie otrzymującej sotorasyb-panitumumab w dawce 960 mg (HR, 0,49; 95% CI, 0,30-0,80; P =.006).

sotorasyb PFS

Dane dotyczące przeżycia całkowitego nie były dojrzałe w momencie odcięcia danych.

Sotorasyb bezpieczeństwo stosowania

Odsetek zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem stopnia 3 lub wyższego (TRAEs) wynosił 36% w grupie otrzymującej sotorasyb w dawce 960 mg, 30% w grupie otrzymującej sotorasyb w dawce 240 mg i 43% w grupie wyboru badacza. Nie było śmiertelnych TRAEs w żadnej z grup.

Najczęstszymi TRAEs stopnia 3 lub wyższego związanymi z sotorasybem i panitumumabem były dermatitis acneiform, hipomagnezemia, wysypka i biegunka. Najczęstszymi TRAEs stopnia 3 lub wyższego w grupie wyboru badacza były neutropenia, nudności i anemia.

Równolegle do prezentacji w Madrycie wyniki zostały opublikowane w NEJM

Nowotwory Krwi – co warto o nich wiedzieć?

TOP 10 HEMATO 2024 – priorytety refundacyjne w hematoonkologii

Durwalumab utrzymuje skuteczność leczenia raka dróg żółciowych w 3-letniej obserwacji

FDA zatwierdza trastuzumab derukstekan w leczeniu HER2+ nowotworów

Wiedza Polaków na temat badań profilaktycznych potrzebna od zaraz

Źródło

Pietrantonio F, Salvatore L, Esaki T i in. Sotorasyb plus panitumumab versus standard-of-care for chemorefractory KRAS G12C-mutated metastatic colorectal cancer (mCRC): CodeBreak 300 phase III study. Prezentowane na Kongresie ESMO 2023. Październik 20-24, 2023. Madryt, Hiszpania. Abstrakt LBA10.

Fakih MG, Salvatore L, Esaki T i in. Sotorasyb plus panitumumab in refractory colorectal cancer with mutated KRAS G12C. N Engl J Med. Opublikowano online 22 października 2023 r. doi:10.1056/NEJMoa2308795

Nikt nie dodał jeszcze komentarza

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby być na bieżąco z wpisami!

Zapisując się do newslettera, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Multi Ch Sp. z o.o..

Proponowane wpisy

Rak piersi

Nowy gen związany z rakiem piersi

Przewód pokarmowy

Rak dróg żółciowych o tym warto wiedzieć!

Rak piersi

#WorldCancerDay a rak piersi

Kontakt

Masz pytanie lub chcesz nawiązać współpracę? Skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@onkonews.pl lub korzystając z formularza poniżej.

Wysyłając wiadomość, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności.

Dodawanie komentarza

Twój komentarz zostanie wyświetlony na stronie po jego zatwierdzeniu.

content *

Zapisano do newslettera

Dziękujemy za zapis do newsletteru. Mamy nadzieję, że nasze wiadomości będą dla Ciebie interesujące i przydatne.

Wiadomość została wysłana

Twoja wiadomość została wysłana poprawnie. Wkrótce otrzymasz odpowiedź na wskazany adres e-mail.