Rak piersi

Sacytuzumab gowitekan z drugim wskazaniem w Europie.

Sacytuzumab gowitekan został zatwierdzony przez Komisję Europejską (KE) jako monoterapia w leczeniu dorosłych chorych na raka piersi z dodatnim receptorem hormonalnym (HR) i ujemnym wynikiem HER2, którzy otrzymali wcześniej terapię hormonalną i co najmniej dwie dodatkowe terapie ogólnoustrojowe w zaawansowanym stadium.

Wyniki leczenia sacytuzumabem gowitekan

Zatwierdzenie przez Komisję Europejską następuje po pozytywnej opinii Komitetu ds. Produktów Leczniczych i opiera się na badaniu III fazy TROPiCS-02, w którym sacytuzumab gowitekan wykazał statystycznie istotną i klinicznie znaczącą korzyść w zakresie przeżycia całkowitego (OS) w porównaniu z leczeniem z wyboru lekarza (mediana OS: 14,4 miesiąca vs. 11,2 miesiąca; współczynnik ryzyka [HR]=0,79; 95% CI: 0,65-0,96; p=0,02). 

Terapia sacytuzumabem gowitekan wykazała również 34% zmniejszenie ryzyka progresji choroby lub zgonu (mediana PFS: 5,5 vs 4,0 miesiące; HR: 0,66; 95% CI: 0,53-0,83; p=0,0003). Trzy razy więcej osób leczonych tym lekiem, po roku nie miało progresji choroby niż osoby leczone chemioterapią (21% w porównaniu z 7%).

Europejska rejestracja sacytuzumabu gowitekan jest ważnym kamieniem milowym dla europejskiej społeczności zajmującej się rakiem piersi — powiedział dr Javier Cortes, dyrektor Międzynarodowego Centrum ds. Raka Piersi w Madrycie i Barcelonie – Mamy teraz nową opcję leczenia, która ma przyniosło udowodnione i klinicznie znaczące korzyści w zakresie przeżycia kobietom w Europie z wcześniej leczonym rakiem piersi z przerzutami HR+/HER2-

W badaniu TROPiCS-02 sacytuzumab gowitekan znacznie poprawił również dodatkowe parametry drugorzędowych punktów końcowych. W tym odsetek obiektywnych odpowiedzi i czas do pogorszenia (TTD) oceniany na podstawie skali EORTC-QLQ-C30. Nie zaobserwowano statystycznie istotnej różnicy w TTD w skali bólu.

Sacytuzumab gowitekan działania niepożądane

Profil bezpieczeństwa jest dobrze scharakteryzowany i zgodny z wcześniejszymi badaniami. W tej populacji pacjentów nie zidentyfikowano żadnych nowych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa. W badaniu TROPiCS-02 najczęstszymi ciężkimi działaniami niepożądanymi (>1%) były biegunka (5%), gorączka neutropeniczna (4%), neutropenia (3%) oraz ból brzucha, zapalenie okrężnicy, neutropeniczne zapalenie okrężnicy, zapalenie płuc i wymioty ( każdy 2%). U żadnego pacjenta leczonego sacytyzumabem gowitekan w badaniu TROPiCS-02 nie wystąpiła śródmiąższowa choroba płuc (ILD). 

W badaniu TROPiCS-02 odsetek pacjentów przerywających leczenie z powodu działań niepożądanych wyniósł 6% w przypadku produktu sacytuzumabu gowitekan i 4% w przypadku pacjentów otrzymujących chemioterapię jednoskładnikową.

Aktualne wytyczne leczenia raka piersi HR+/HER2-

Wytyczne ESMO dotyczące życia zostały zaktualizowane, aby uwzględnić sacytyzumab gowitekan jako kategorię I, A, z punktacją korzyści klinicznej (MCBS) 3, dla kobiet z rakiem piersi z przerzutami HR+/HER2-.1

Lek ten jest również zalecany jako lek kategorii 1, preferowany w leczeniu przerzutowego raka piersi HR+/HER2- przez National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi praktyki klinicznej w onkologii (NCCN Guidelines® )2

FDA zatwierdza trastuzumab derukstekan w leczeniu HER2+ nowotworów

Wiedza Polaków na temat badań profilaktycznych potrzebna od zaraz

Blisko 1/3 leków na raka jest w Polsce bez refundacji. Dlaczego?

Radioterapia potrzebuje strategii rozwoju w Polsce!

Szybki rezonans? Nie! A opis? Też nie!

1. ESMO Metastatic Breast Cancer Living Guideline. Available at: https://www.esmo.org/living-guidelines/esmo-metastatic-breast-cancer-living-guideline/er-positive-her2-negative-breast-cancer ; dostęp sierpień 2023

2. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines) for Breast Cancer Version 4.2023. © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dostęp w sierpniu 2023 r.

Nikt nie dodał jeszcze komentarza

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby być na bieżąco z wpisami!

Zapisując się do newslettera, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Multi Ch Sp. z o.o..

Proponowane wpisy

Płuca i klatka piersiowa

Immunoterapia po 6 latach wciąż z korzyścią w zakresie OS u chorych na NDRP

Aktualności

Organizacje pacjentów onkologicznych apelują do Przewodniczącej Komisji Europejskiej w sprawie KPO

Rak piersi

Trastuzumab derukstekan dla pacjentów z HER2-low rakiem piersi w UE

Kontakt

Masz pytanie lub chcesz nawiązać współpracę? Skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@onkonews.pl lub korzystając z formularza poniżej.

Wysyłając wiadomość, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności.

Dodawanie komentarza

Twój komentarz zostanie wyświetlony na stronie po jego zatwierdzeniu.

content *

Zapisano do newslettera

Dziękujemy za zapis do newsletteru. Mamy nadzieję, że nasze wiadomości będą dla Ciebie interesujące i przydatne.

Wiadomość została wysłana

Twoja wiadomość została wysłana poprawnie. Wkrótce otrzymasz odpowiedź na wskazany adres e-mail.