Rak piersi

Trastuzumab derukstekan utrzymuje skuteczność. Aktualizacja wyników badania DESTINY-Breast01

Trastuzumab derukstekan (T-Dxd) utrzymuje wcześniej prezentowaną skuteczność u pacjentów z HER2-dodatnim przerzutowym rakiem piersi (mBC) wcześniej leczonych trastuzumabem emtanzyną. To wnioski z opublikowanej w Annals of Oncology aktualizacji wyników badania DESTINY-Breast01.

Pierwotna analiza wieloośrodkowego, otwartego, badania fazy 2 DESTINY-Breast01 (mediana obserwacji, 11,1 miesiąca) wykazała trwałą aktywność przeciwnowotworową trastuzumabu derukstekanu (T-DXd) u pacjentów z HER2 – dodatnim przerzutowym rakiem piersi (mBC) wcześniej leczonych trastuzumabem emtansyną (T-DM1). Aktualnie zaraportowano zaktualizowane skumulowane wyniki przeżycia z medianą obserwacji 26,5 miesiąca (data odcięcia, 26 marca 2021).

Pacjenci z HER2-dodatnim mBC opornym na T-DM1 otrzymywali T-DXd w dawce 5,4 mg/kg dożylnie co 3 tygodnie do momentu progresji choroby, nieakceptowalnych działań niepożądanych lub wycofania zgody. Głównym punktem końcowym był potwierdzony wskaźnik odpowiedzi obiektywnej według niezależnej oceny.

Punktami końcowymi drugorzędnymi były ogólne przeżycie, czas trwania odpowiedzi, przeżycie wolne od progresji i bezpieczeństwo.

Trastuzumab derukstekan skuteczość leczenia

Wskaźnik odpowiedzi obiektywnej według niezależnej centralnej oceny wynosił 62,0% (95% CI, 54,5–69,0) u pacjentów, którzy otrzymywali T-DXd 5,4 mg/kg co 3 tygodnie (n = 184). Mediana przeżycia całowitego (OS) wynosiła 29,1 miesiąca (95% CI, 24,6–36,1). Mediana przeżycia wolnego do progresji (PFS) i czasu trwania odpowiedzi wynosiły odpowiednio 19,4 miesiąca (95% CI, 14,1–25,0) i 18,2 miesiąca (95% CI, 15,0 miesięcy–nie do oceny).

Wywołane przez lek działania niepożądane wystąpiły u 183 pacjentów (99,5%), a 99 pacjentów (53,8%) miało 1 lub więcej działań niepożądanych stopnia ≥ 3. Wywołane przez leki śródmiąższowa choroba płuc/zapalenie płuc wystąpiły u 15,8% pacjentów (n = 29), z czego 2,7% (n = 5) było stopnia 5.

Zaktualizowane wyniki dostarczają kolejnych dowodów na trwałą aktywność przeciwnowotworową T-DXd z utrzymującym się profilem bezpieczeństwa u wcześniej leczonych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi z przerzutami.

Podsumowanie:

  • T-DXd został zbadany u pacjentów z HER2-dodatnim mBC, którzy wcześniej byli leczeni T-DM1 w DESTINY-Breast01
  • Pierwotna analiza wykazała wskaźnik odpowiedzi obiektywnej na poziomie 60,9%; mediana przeżycia ogólnego nie została osiągnięta
  • Zaktualizowane wyniki potwierdziły wskaźnik odpowiedzi obiektywnej na poziomie 62,0% i medianę przeżycia ogólnego wynoszącą 29,1 miesiąca
  • Bezpieczeństwo było zgodne z pierwotną analizą i ustalonym profilem bezpieczeństwa T-DXd
  • Zaktualizowane wyniki potwierdzają zasadność korzystania z T-DXd do leczenia pacjentów z wcześniej leczonym HER2-dodatnim rakiem piersi z przerzutami

Źródło: https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534(23)05108-6/fulltext#%20 dostęp 11.12.2023

Nikt nie dodał jeszcze komentarza

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby być na bieżąco z wpisami!

Zapisując się do newslettera, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Multi Ch Sp. z o.o..

Proponowane wpisy

Rak piersi

ESMO Breast23: Poszerzone informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz dane z PROs potwierdzają wyniki badań w raku piersi z przerzutami

Aktualności

Onko Innowacje z krótką ścieżką do Funduszu Medycznego

Aktualności

Oncoindex – rekord na pięciolecie!

Kontakt

Masz pytanie lub chcesz nawiązać współpracę? Skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@onkonews.pl lub korzystając z formularza poniżej.

Wysyłając wiadomość, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności.

Dodawanie komentarza

Twój komentarz zostanie wyświetlony na stronie po jego zatwierdzeniu.

content *

Zapisano do newslettera

Dziękujemy za zapis do newsletteru. Mamy nadzieję, że nasze wiadomości będą dla Ciebie interesujące i przydatne.

Wiadomość została wysłana

Twoja wiadomość została wysłana poprawnie. Wkrótce otrzymasz odpowiedź na wskazany adres e-mail.