Rak piersi

Tukatynib bliżej refundacji w raku piersi

Rekomendacja Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny tukatynibu w ramach programu lekowego B.9FM ma szansę zmienić leczenie raka piersi na jeszcze nowocześniejsze. Czy polscy pacjenci będą mieli dostęp do tego skutecznego leku?

Rekomendacja Prezesa AOTMiT w sprawie oceny leku tukatynib w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50)” jest pozytywna i Prezes rekomenduje objecie refundacją produktu leczniczego:

• Tukysa (tukatynib), tabletki powlekane, 50 mg, 88 tabl., GTIN: 08720295000173

• Tukysa (tukatynib), tabletki powlekane, 150 mg, 84 tabl., GTIN: 08720295000180

Tukatynib nie jest aktualnie finansowany w programie lekowym B.9. „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10: C50)”. Wnioskowane wskazanie dla tej terapii będzie stanowić dodatkową opcję w leczeniu przerzutowego raka piersi w trzeciej lub czwartej linii, a w drugiej także w przypadku, gdy była stosowana terapia przedoperacyjna lub uzupełniająca anty-HER2 (podanie tukatynibu wymaga zastosowania wcześniej leczenia 2 liniami anty-HER2).

Skuteczność tukatynibu

Decyzję podjęto m.in. na podstawie wyników badań HER2CLIMB (Murthy 2020, Lin 2020, Mueller 2021, Curigliano 2021, dane udostępnione przez wnioskodawcy) – międzynarodowe (15 krajów), wieloośrodkowe (155 ośrodków) badanie z randomizacją, podwójnie zaślepione oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania tukatynib (TUK) w skojarzeniu z trastuzumabem (TRA) i kapecytabiną (KAP) w porównaniu ze schematem placebo (PLC), trastuzumab i kapecytabina w populacji pacjentów z HER2+ przerzutowym rakiem piersi, leczonych wcześniej trastuzumabem, pertuzumabem oraz trastuzumabem emtanzyną. Liczba pacjentów ogółem N=612 (w tym w grupie TUK + KAP + TRA n=410, w grupie PLC + TRA + KAP n=202). Okres obserwacji: mediana okresu obs. 14 miesięcy (publikacje Murthy 2020, Lin 2020, dane udostępnione przez wnioskodawcę; pierwszorzędowy punkt końcowy to PFS – ocena niezależnej komisji (BRIC), drugorzędowe punkty: OS BICR, ORR BICR, jakość życia bezpieczeństwo); mediana okresu obs. 29,6 miesięcy (zezwolono na cross-over) (Curigliano 2021, końcowe wyniki analizy przeżycia – OS i PFS ocena badacza (analiza post-hoc), aktualizacja wyników bezpieczeństwa).

FDA zatwierdza trastuzumab derukstekan w leczeniu HER2+ nowotworów

Wiedza Polaków na temat badań profilaktycznych potrzebna od zaraz

Blisko 1/3 leków na raka jest w Polsce bez refundacji. Dlaczego?

Radioterapia potrzebuje strategii rozwoju w Polsce!

Szybki rezonans? Nie! A opis? Też nie!

Skuteczność leczenia

TUK + KAP + TRA vs PLC + KAP + TRA (HER2CLIMB) Wyniki istotne statystycznie (IS) na korzyść TUK + KAP + TRA uzyskano dla punktu końcowego:

przeżycie wolne od progresji choroby (PFS), mediana PFS wynosiła: − w populacji obejmującej pierwszych 480 chorych zrandomizowanych do badania (tylko dla PFS)

  • TUK + KAP + TRA 7,8 (95% CI: 7,5; 9,6) vs PLC + KAP + TRA 5,6 (95% CI: 4,2; 7,1); HR=0,54 (95% CI, 0,42; 0,71), p< 0,001. (Murthy 2020, Lin 2020, Mueller 2021);

w populacji ogólnej (wszyscy pacjenci włączeni do badania 612 chorych):

  • TUK + KAP + TRA 8,1 (95% CI: 7,6; 9,6) vs PLC + KAP + TRA 5,5 (95% CI: 4,3; 6,9); HR=0,54 (0,42; 0,68); p nie raportowano. Oszacowany wskaźnik 12-mies. PFS BICR wyniósł 33,1% w grupie badanej oraz 12,3% w grupie kontrolnej. (Murthy 2020,);
  • TUK + KAP + TRA 7,6 (95% CI: 6,9; 8,3) vs PLC + KAP + TRA 4,9 (95% CI: 4,1; 5,6); HR=0,57 (0,47; 0,70), p< 0,00001; (Curigliano 2021);

Przeżycie całkowite (OS), mediana OS wynosiła:

  • TUK + KAP + TRA 21,9 (95% CI: 18,3; 31,0) vs PLC + KAP + TRA 17,4 (95% CI: 13,6; 19,9); HR=0,66 (95% CI: 0,50; 0,88), p= 0,005. Oszacowany wskaźnik 24-mies OS wyniósł 44,9% w grupie badanej oraz 26,6% w grupie kontrolnej. (Murthy 2020,);
  • TUK + KAP + TRA 24,7 (95% CI: 21,6; 28,9) vs PLC + KAP + TRA 19,2 (95% CI: 16,4; 21,4); HR=0,73 (95% CI: 0,59; 0,90), p=0,004; (Curigliano 2021);

Odpowiedź na leczenie (%pacjentów):

  • ORR BICR – TUK + KAP + TRA 40,6% (138/340 pacjentów) vs PLC + KAP + TRA 22,8% (39/171); OR=2,31 (95% CI: 1,52; 3,51); RD=0,18 (95% CI 0,10; 0,26); NNT=6 (95% CI: 4; 10);

Odpowiedź częściowa (PR)

  • TUK + KAP + TRA 39,7% (135/340) vs PLC + KAP + TRA 21,6% (37/171); OR=2,38 (95% CI: 1,56; 3,64); RD=0,18 (95% CI 0,10; 0,26); NNT=6 (95% CI: 4; 10);

Progresja choroby (PD)

  • TUK + KAP + TRA 7,9% (27/340) vs PLC + KAP + TRA 14% (24/171); OR=0,53 (95% CI: 0,29; 0,95); RD=-0,06 (95% CI: -0,12; -0,002); NNT=16 (95% CI: 5; 500);

Jakość życia (wg kwestionariusza EQ-5D-5L VAS) w populacji z przerzutami do mózgu w momencie rozpoczęcia badania, mediana czasu do pogorszenia [mies.]:

  • TUK + KAP + TRA n/o (95% CI: n/o, n/o) vs PLC + KAP + TRA 5,5 (95% CI: 4,2; n/o); HR=0,51 (95% CI: 0,28; 0,93);

Wyniki IS na korzyść komparatora PLC+TRA+KAP uzyskano dla punktu końcowego:

  • odpowiedź na leczenie (%pacjentów) w zakresie: − stabilizacja choroby (SD) – TUK + KAP + TRA 45,5% (155/340) vs PLC + KAP + TRA 58,5% (100/171); OR=0,59 (95% CI: 0,41; 0,86); RD=-0,13 (95% CI: -0,22; -0,04); NNT=8 (95% CI: 5; 25).

Tukatynib jest odwracalnym, silnym i selektywnym inhibitorem kinazy tyrozynowej HER2. Hamuje wzrost guzów zależnych od HER2, a skojarzenie tukatynibu i trastuzumabu wykazało wysoką aktywność przeciwnowotworową w warunkach in vitro i in vivo w porównaniu do każdego produktu leczniczego osobno. Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL) produkt leczniczy tukatynib jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z trastuzumabem (TRA) i kapecytabiną (KAP) w leczeniu dorosłych pacjentów z HER2-dodatnim miejscowo zaawansowanym rakiem piersi lub HER2-dodatnim rakiem piersi z przerzutami, którzy otrzymali co najmniej 2 schematy leczenia skierowanego przeciwko receptorowi HER2 w przeszłości.

Nikt nie dodał jeszcze komentarza

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby być na bieżąco z wpisami!

Zapisując się do newslettera, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Multi Ch Sp. z o.o..

Proponowane wpisy

Płuca i klatka piersiowa

Potencjalna opcja leczenia raka płuc wykorzystuje korzyści monoterapii ozymertynibem w pierwszej linii

Płuca i klatka piersiowa

Palenie papierosów zmniejsza szansę na dwuletnie przeżycie w NDRP

Aktualności

Onkologia w trakcie Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

Kontakt

Masz pytanie lub chcesz nawiązać współpracę? Skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@onkonews.pl lub korzystając z formularza poniżej.

Wysyłając wiadomość, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności.

Dodawanie komentarza

Twój komentarz zostanie wyświetlony na stronie po jego zatwierdzeniu.

content *

Zapisano do newslettera

Dziękujemy za zapis do newsletteru. Mamy nadzieję, że nasze wiadomości będą dla Ciebie interesujące i przydatne.

Wiadomość została wysłana

Twoja wiadomość została wysłana poprawnie. Wkrótce otrzymasz odpowiedź na wskazany adres e-mail.