Przewód pokarmowy

Tukatynib w połączeniu z trastuzumabem wykazuje aktywność w HER2-pozytywnym raku dróg żółciowych z przerzutami

Leczenie tukatynibem i trastuzumabem wykazało aktywność przeciwnowotworową u wcześniej leczonych chorych na przerzutowego raka dróg żółciowych z potwierdzoną nad ekspresją genu HER2

Rak dróg żółciowych (BTC) jest agresywnym nowotworem złośliwym o złym rokowaniu, a obecne opcje leczenia zaawansowanego BTC są ograniczone ( o nadziei w immunoterapii pisaliśmy już TU, z terapią drugiego rzutu, FOLFOX i S-1, które oferują odsetek obiektywnych odpowiedzi (ORR) na poziomie 5,0% i 7,5%. odpowiednio. Do 20% BTC wykazuje nadekspresję receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2). Tukatynib jest wysoce selektywnym TKI ukierunkowanym na HER2, zatwierdzonym do leczenia HER2-dodatniego (HER2+) przerzutowego raka piersi i jelita grubego. Omówiono wyniki skuteczności i bezpieczeństwa tukatynibu w skojarzeniu z trastuzumabem u pacjentów z wcześniej leczonym BTC z przerzutami HER2+. Wyniki fazy 2. koszykowego badania SGNTUC-019  zaprezentowano podczas Kongresu ASCO 2023.

Tukatynib + trastuzumab – wyniki leczenia

Połączenie to wywołało odpowiedź u 46,7% pacjentów, a wskaźnik całkowitego przeżycia po 12 miesiącach wyniósł 53,6%.

Te wyniki zaobserwowano w ramach fazy 2 koszykowego badania SGNTUC-019. W badaniu tym uczestniczyło 30 pacjentów z wcześniej leczonym przerzutowym rakiem dróg żółciowych HER2-pozytywnym.

Pacjenci mieli medianę wieku 68,5 lat (zakres: 33-79 lat), 50% stanowili mężczyźni, 76,7% było pochodzenia azjatyckiego, a 60,0% miało zaawansowany etap choroby (IV stopień).

Pacjenci otrzymali średnio 2 poprzedzające badanie linie terapii systemowej (zakres: 1-4).

Leczenie pacjentów polegało na przyjmowaniu doustnie tucatinibu w dawce 300 mg dwa razy dziennie oraz dożylnej infuzji trastuzumabu w dawce 8 mg/kg w dniu pierwszym cyklu, a następnie w dawce 6 mg/kg co 3 tygodnie.

Przy obserwacji wynoszącej 10,8 miesiąca, 10,0% pacjentów nadal było poddawanych leczeniu. Najczęstszą przyczyną przerwania leczenia był postępujący rozwój choroby (83,3%).

Potwierdzony odsetek obiektywnej odpowiedzi wyniósł 46,7%, w tym 1 całkowita odpowiedź i 13 częściowych. Mediana czasu trwania odpowiedzi wyniosła 6,0 miesiąca. Odsetek kontroli choroby wyniósł 76,7%, a 70,0% pacjentów odnotowało zmniejszenie rozmiaru guza.

Mediana czasu przeżycia bez progresji wyniosła 5,5 miesiąca, a mediana całkowitego przeżycia wyniosła 15,5 miesiąca. Wskaźnik całkowitego przeżycia po 12 miesiącach wyniósł 53,6%.

Tukatynib a bezpieczeństwo leczenia

Zdarzenia niepożądane o nasileniu stopnia 3 lub wyższym, występujące podczas leczenia, wystąpiły u 60,0% pacjentów. Najczęstsze zdarzenia niepożądane stopnia 3 lub wyższego to nudności, zmniejszony apetyt i cholangitis, każde występujące u 10,0% pacjentów. Nie odnotowano zgonów z powodu zdarzeń niepożądanych występujących podczas leczenia.

Podsumowanie

Połączenie tukatynibu i trastuzumabu było dobrze tolerowane przez pacjentów z wcześniej leczonym BTC z przerzutami HER2+. Obserwowana aktywność przeciwnowotworowa przemawia za stosowaniem tego połączenia jako przyszłej opcji leczenia bez chemioterapii dla określonej populacji z historycznie słabymi wynikami.

źródło: Nakamura Y, Mizuno N, Sunakawa Y, et al. Tucatinib and trastuzumab for previously treated HER2-positive metastatic biliary tract cancer (SGNTUC-019): A phase 2 basket study. ASCO 2023. June 2-6, 2023. Abstract 4007

Nowotwory Krwi – co warto o nich wiedzieć?

TOP 10 HEMATO 2024 – priorytety refundacyjne w hematoonkologii

Durwalumab utrzymuje skuteczność leczenia raka dróg żółciowych w 3-letniej obserwacji

FDA zatwierdza trastuzumab derukstekan w leczeniu HER2+ nowotworów

Wiedza Polaków na temat badań profilaktycznych potrzebna od zaraz

Nikt nie dodał jeszcze komentarza

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby być na bieżąco z wpisami!

Zapisując się do newslettera, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Multi Ch Sp. z o.o..

Proponowane wpisy

Aktualności

Polska onkolożka Katarzyna Pogoda wśród przyszłych liderów europejskiej onkologii

Rak piersi

Co wiemy o raku piersi HER2 low?

Aktualności

DCOPiH podpisało umowę na budowę szpitala we Wrocławiu

Kontakt

Masz pytanie lub chcesz nawiązać współpracę? Skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@onkonews.pl lub korzystając z formularza poniżej.

Wysyłając wiadomość, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności.

Dodawanie komentarza

Twój komentarz zostanie wyświetlony na stronie po jego zatwierdzeniu.

content *

Zapisano do newslettera

Dziękujemy za zapis do newsletteru. Mamy nadzieję, że nasze wiadomości będą dla Ciebie interesujące i przydatne.

Wiadomość została wysłana

Twoja wiadomość została wysłana poprawnie. Wkrótce otrzymasz odpowiedź na wskazany adres e-mail.