Płuca i klatka piersiowa

Immunoterapia po 6 latach wciąż z korzyścią w zakresie OS u chorych na NDRP

Skojarzenie niwolumab plus ipilimumab po 6-ciu latach utrzymuje trwałą skuteczność u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z przerzutami (NDRP), niezależnie od ekspresji PD-L1. Długoterminowe wyniki badania Checkmate 227 omówiono na WCLC w Singapurze

Niwolumab z ipilimumabem skuteczność leczenia

Wyniki ponad 6-cio letniej obserwacji wyników badania CheckMate 227, wykorzystujące terapię złożoną z niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem wykazują trwałe korzyści w zakresie całkowitego przeżycia u pacjentów z wcześniej nieleczonym niedrobnokomórkowym rakiem płuc w stadium IV, bez zmian w EGFR/ALK.

Zaktualizowaną analizę przedstawiono niedawno na Światowej Konferencji na temat Raka Płuca w 2023 r. (WCLC 2023), wskazując, że po co najmniej 73,5 miesiąca obserwacji niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem w dalszym ciągu zapewniał korzyści w zakresie przeżycia całkowitego (OS) u obie grupy pacjentów, składające się z pacjentów z wcześniej nieleczonym stadium IV lub nawrotowym NDRP bez zmian w genach EGFR/ALK.

Wśród pacjentów z chorobą PD-L1 ≥1% po 6-ciu latach wskaźniki OS wyniosły 22% w grupie otrzymującej leczenie skojarzone i 13% w porównywanej grupie otrzymującą chemioterapię.

W przypadku chorych z PD-L1 <1% wskaźnik OS w ciągu 6 lat w przypadku leczenia skojarzonego wyniósł 16% w porównaniu z 5% w przypadku chemioterapii.

Immunoterapia zmieniła sposób leczenia zaawansowanego raka płuc i na szczęście dla wielu pacjentów diagnoza nie oznacza już tego samego, co kiedyś. Dzięki tym 6-letnim wynikom widzimy niezwykle trwałe korzyści w zakresie przeżycia całkowitego w przypadku stosowania niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem rok po roku – powiedziała Solange Peters, kierownik programu onkologii medycznej i nowotworów klatki piersiowej na oddziale onkologii szpitala uniwersyteckiego w Lozannie w Szwajcarii.

Dotychczas skojarzenie niwolumabu z ipilimumabem wykazało znaczącą poprawę OS w 6 badaniach klinicznych III fazy dotyczących 5 typów nowotworów, w tym NDRP z przerzutami, czerniaka z przerzutami, zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, złośliwego międzybłoniaka opłucnej i raka płaskonabłonkowego przełyku.

Checkmate 227 długoterminowe wyniki badania

Opublikowana wcześniej analiza 5-letnich badań CheckMate 227, wykazała, że ​​współczynnik przeżycia całkowitego (OS) wyniósł 24% w przypadku niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem w porównaniu z 14% w przypadku chemioterapii wśród pacjentów z PD-L1 ≥1%. Wśród pacjentów z PD-L1 <1% wskaźniki OS wyniosły odpowiednio 19% w porównaniu z 7%. 1

Ponadto u 27% pacjentów z chorobą PD-L1 ≥1% leczonych niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem, u których wystąpiła odpowiedź, odpowiedź nadal występowała w porównaniu z 4% pacjentów otrzymujących chemioterapię. Mediana czasu trwania odpowiedzi (DOR) była wyższa w grupie otrzymującej leczenie skojarzone i wyniosła 24,5 miesiąca w porównaniu z 6,7 miesiąca w przypadku chemioterapii, a współczynnik przeżycia wolnego od progresji (PFS) wyniósł 11% w porównaniu z 2%.

Wśród pacjentów z PD-L1 <1%, 25% pacjentów otrzymujących niwolumab i ipilimumab, którzy odpowiedzieli na leczenie, nadal wykazywało odpowiedź. Mediana DOR wyniosła 19,4 miesiąca w przypadku leczenia skojarzonego i 4,8 miesiąca w przypadku chemioterapii. Wskaźnik PFS w ciągu 6 lat w tej grupie pacjentów wyniósł 8% w przypadku niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem w porównaniu z pacjentami, którzy nie otrzymywali chemioterapii.

Ipi/Niwo – bezpieczeństwo leczenia

Nie zidentyfikowano żadnych nowych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa i leczenie było możliwe. Nie zaobserwowano różnic w profilu bezpieczeństwa w porównaniu z poprzednimi doniesieniami z badania.

Długoterminowa skuteczność schematu podwójnej immunoterapii zaobserwowana w badaniu CheckMate-227 wzmacnia znaczenie niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem dla zmiany wyników leczenia odpowiednich pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc z przerzutami – dodała Peters

Nowotwory Krwi – co warto o nich wiedzieć?

TOP 10 HEMATO 2024 – priorytety refundacyjne w hematoonkologii

Durwalumab utrzymuje skuteczność leczenia raka dróg żółciowych w 3-letniej obserwacji

FDA zatwierdza trastuzumab derukstekan w leczeniu HER2+ nowotworów

Wiedza Polaków na temat badań profilaktycznych potrzebna od zaraz

Źródło:

  1. Wyniki sześcioletniego badania III fazy CheckMate -227 wskazują na trwałe, długoterminowe przeżycie przy stosowaniu opdivo (niwolumab) w skojarzeniu z yervoy (ipilimumab) w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc z przerzutami. Informacja prasowa. Bristol Myers Squibb. 11 września 2023 r. Dostęp: 18 września 2023 r. https://www.businesswire.com/news/home/20230910918837/en/

2. Eksperymentalne badanie immunoterapii niwolumabem lub niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem lub niwolumabem w skojarzeniu z chemioterapią podwójną platyną w porównaniu z chemioterapią dubletową platyny u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC) w IV stopniu zaawansowania (CheckMate 227). ClinicalTrials.gov. Zaktualizowano 13 września 2023 r. Dostęp: 19 września 2023 r. https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT0247782

Nikt nie dodał jeszcze komentarza

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby być na bieżąco z wpisami!

Zapisując się do newslettera, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Multi Ch Sp. z o.o..

Proponowane wpisy

Płuca i klatka piersiowa

Dane potwierdzają skuteczność perioperacyjnego niwolumabu w raku płuca

Przewód pokarmowy

Niwolumab z ipilimumabem zmniejsza ryzyko progresji choroby lub zgonu o 79% – ASCO GI 2024

Rak piersi

Abemacyklib z trwałą skutecznością w leczeniu wczesnego raka piersi – doniesienie z ESMO23

Kontakt

Masz pytanie lub chcesz nawiązać współpracę? Skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@onkonews.pl lub korzystając z formularza poniżej.

Wysyłając wiadomość, oświadczasz, że przeczytałaś/eś i zrozumiałaś/eś informacje dotyczące korzystania z danych osobowych, zawarte w Polityce Prywatności.

Dodawanie komentarza

Twój komentarz zostanie wyświetlony na stronie po jego zatwierdzeniu.

content *

Zapisano do newslettera

Dziękujemy za zapis do newsletteru. Mamy nadzieję, że nasze wiadomości będą dla Ciebie interesujące i przydatne.

Wiadomość została wysłana

Twoja wiadomość została wysłana poprawnie. Wkrótce otrzymasz odpowiedź na wskazany adres e-mail.